கிண்ணம்

Rs159.00

Compare

Description

Diameter – 6.5”
Material – Brass