அலங்கார தட்டு

Rs72.00

Compare

Description

Diameter – 5.5”
Material – Brass